Müasir kollaj və moodboardların hazırlanması

Müasir kollaj və moodboardları hazırlamaq hər bir dizayner üçün vacib mərhələdir.
Kollaj və moodboard dərslərini təqdim edirik:
Proqram həftədə 2 dəfə 2 saat keçirilir və 1 ay davam edir.
DƏRSLƏR:
-Müasir və fərqli kollajların doğru hazırlanması;
-Müxtəlif üsullarla kollajların yaradılması;
-Doğru ruhlanma;
-Fantaziya və təxəyyülün inkişaf etdirilməsi
Tələbələrin baza dərəcəsində eskiz çəkmə qabiliyyətinin olması üstünlükdür.

Son qeydiyyat tarixi: 28/02/18
Dərslər başlayır: 05/03/18